İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 

visco_iş_güvenliği

Temelinde insan olan iş sağlığı ve güvenliği politikası şirketimizin birinci önceliğidir.

• Tüm çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği bilincini yaymak, eğitimler ile bilgi ve becerilerini artırmak, takım çalışması prensibini benimsetmek ve sürekli gelişme faaliyetlerine katkıda bulunmalarını sağlamak,
• Şirketimizde yasal mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak kurulan İSG sisteminin etkili olarak uygulanmasını ve sürekli gelişimini sağlayarak mutlu, huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamını sağlamak,Şirketimizin insana, çevreye ve kaliteye verdiği önemin bir göstergesidir.