Sertifikalarımız & Bilgi Güvenliği Politikamız

VİSCO olarak veri merkezi altyapı hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri vermekteyiz.Bu hizmetler kapsamında oluşabilecek bilgi güvenliği zafiyetinin bilincinde ve farkındayız. Bu zafiyeti önlemek için sürekli teknolojilerimizi geliştiriyor, çalışanlarımızı bilinçlendiriyor, kendimizi hem denetliyor hem de bağımsız kuruluşlara denetlettiriyoruz.VİSCO ’ dan almış olduğunuz tüm hizmetler IS0 20000 ve IS0 27001 sertifikaları ile tescillenmiştir.

ALMIŞ OLDUĞUNUZ TÜM BU HİZMETLER VİSCO İLE DAHA GÜVENLİDİR.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi- KVKK Politikası

Visco Elektrik Elektronik Tic. LTD.ŞTİ. olarak, kurumun rekabetçi yönünü, karlılığını, ürettiği hazırladığı, yasal uygunluğunu ve ticari imajını korumak amacıyla, kurum çapında gizliliği, bütünlüğü ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumak için taahhütte bulunmuştur. Bilgi ve bilgi güvenliği gereksinimleri kurumsal hedefler ile aynı doğrultuda yürütmektedir.

Bilgi Güvenliği kapsamında temel hedeflerimiz;

  • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001:2013 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
  • Çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını artırmayı,
  • Stratejik iş planı ve risk yönetimi çerçevesinde, bilgi güveliği yönetim sisteminin kurulup sürekliliğinin sağlanması için ilgili riskleri tanımlamak, belirlemek, değerlendirmek ve kontrol etmek işlevini yerine getirmeyi,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını,
  • Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesini,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü sağlamayı,
  • 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birtakım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Şirketimiz tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler sağlanmaktadır.

Sektör içerisinde bilgi güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak için özveri ile çalışmayı taahhüt ederiz.

 

GENEL MÜDÜR

WhatsApp whatsapp
0506 871 7303 hemen ara!