Yenilenebilir Ve Yenilenemez Enerji Kaynakları

Yenilenebilir Ve Yenilenemez Enerji Kaynakları

Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları enerjiyi kullanırken ve üretirken önemli farklar taşıyan enerji kaynakları kategorileridir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Yenilenebilir enerji kaynakları, çevreci, çevreye zarar vermeyen, doğadan sınırsızca yenilenebilen enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilir kaynaklar, fosil yakıtlara kıyasla sera gazı, karbon emisyonları ve diğer çevresel atıkları, kirliliği en aza indirir, bu çevresel sürdürülebilirlik ve çevre dengesi için oldukça önemlidir.

 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız Nelerdir?

Günümüz teknolojileri ile üretilebilen 7 çeşit enerji kaynağı vardır.

Yenilenebilir Ve Yenilenemez Enerji Kaynakları

Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları

Yenilenebilir Ve Yenilenemez Enerji Kaynakları

 

 

 

 

 1. Güneş Enerjisi: Temelde çalışma mantığı ve elektrik üretim yöntemi; güneş panelinin emdiği güneş ışığını atomlarından ayırmak için fotonlar kullanmasıdır. Güneş ışığını yani elektronları atomlardan ayırma işlemi de elektrik enerjisi yaratır.
  İçerisinde Fotovoltaik (PV) hücreler bulunur. Bu hücreler fotonları emer ve ışığı elektriğe dönüştürür. Bu elektrik doğru akım (DC) elektrik üretir.
  Sistemde bulunan eviriciler ve diğer sistemler ile akım alternatif akıma (AC) ye çevrilir. Ayrıca güneş enerji panel sistemlerinde kesintisiz güç kaynağı üniteleri de kullanılarak 24 saatlik ücretsiz enerji kullanımı sağlanmaktadır.
 2. Rüzgâr Enerjisi: Elektromanyetik İndüksiyon ile elektrik enerjisi üretilmesi mantığı ile çalışır. Rüzgâr potansiyeli yüksek olan yerler seçilmesi en önemli husustur. Hareket halindeki hava, devasa kanatlara çarparak pervaneyi döndürmeye başlar. Pervaneler, motorun rotorundaki kinetik enerjinin mekanik enerjiye dönüşmesi için gerekli ortamı oluşturur. Rotordaki mil döndükçe jeneratöre enerji akışı oluşmaya başlar, böylece elektrik enerjisi oluşmuş olur.
 3. Hidroelektrik Enerjisi: İsminden de anlaşılacağı üzere, su kaynakları üzerine yapılan bir enerji kaynağıdır. Doğal olarak oluşmuş yüksekliklerden veya yapay olarak yükseltilen suyun akışı ile sistem içerisindeki türbin ile millet döner. Bu hareket ile millerde oluşan mekanik enerji, elektik enerjisine dönüştürülerek enerji sağlanır
 4. Jeotermal Enerjisi: İsminden anlaşılacağı üzere jeotermal kaynaklar üzerine kurulan sistemlerdir. Jeotermak kaynağındaki ısı ile buhar elde edilir. Elde edilen buhar ile sistem içindeki türbinleri çevirerek elektrik enerjisi üretilir.
 5. Biyokütle Enerjisi: Bu üretim şeklinde Jeotermal Enerjiden farklı olarak, organik maddeleri yakarak ısı elde edilir ve buhar vasıtası ile türbinleri döndürerek, elektrik üretimi sağlanır.
 6. Gel-git Enerjisi: İsminden de anlaşılacağı üzere gel git olayı üzerine bir çalışma prensibi vardır. Deniz seviyesi farklılığından yararlanılarak türbinleri çalıştırır, bu sayede elektrik üretilir.
 7. Dalga enerjisi: Rüzgarların deniz ve okyanuslardaki yükselme alçalma ve dalga hareketleri üzerinden elde edilir. Gelgit enerjisine benzer bir çalışma mantığı vardır.

  Yenilenebilir Ve Yenilenemez Enerji Kaynakları -> Yenilemeyen (Yenilenemez) Enerji Kaynaklarımız Nelerdir?


  Yenilebilir ve yenilenemez enerji kaynakları arasında günümüzde çok tercih edilmeyen kategorimiz; yenilenemeyen – yenilenemez enerji kaynakları, tüketildiğinde yerine gelmeyen, sürekliliği olmayan enerji kaynaklarıdır. Zamanla tükenme yada zamanında temin edememe aynı zamanda çevreye olumsuz etki gibi zararları vardır. Fosil yakıtlar ile sağlanan üretim tesisleri, çevre ve insan yaşamı için bir tehdit unsurudur.

   

  1. Petrol Enerjisi: Taşıtlarda, sanayide enerji üretmek için kullanılan yaklaşık 100 yıldır en önemli enerji kaynaklarından biridir.,
  2. Doğal Gaz Enerjisi: Elektrik üretim tesislerinde kullanıldığı gibi, ısınma ve endüstriyel amaçlı bir çok alanda kullanılmaktadır.
  3. Kömür Enerjisi: Petrol ve doğalgaz enerji tesislerinden önce yaygın olarak dünyada kullanılan bir yenilenemez enerji kaynağıdır. Günümüzde çok tercih edilmese de kullanılmaktadır. Yoğun sera gazı emisyonuna neden olduğu için kullanımı tavsiye edilmez.
  4. Uranyum Enerjisi: Nükleer enerji tesisleri uranyum ile çalışmaktadır, bulundurduğu risklerden dolayı dünyada kullanımı azalmaktadır.

   

  Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları arasında günümüzde ve gündemde olan enerjiler ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının da verimliliği, üretimi ve yaygınlaştırması için her gün yeni gelişmeler kaydedilmektedir.

  Soru ve yeni konu incelemelerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

WhatsApp whatsapp
0506 871 7303 hemen ara!