Kesintisiz Güç Kaynağı

Elektrik enerjisi kuşkusuz tüm dünyada hayatımızı etkisi altına alan yegâne unsur olarak ele alınmaktadır. Teknolojinin ulaştığı son noktada tüm sistemlerin etkin ve sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için kesintisiz güç kaynağı desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Kesintisiz güç kaynakları, yedek enerji sistemleri olarak bilinmektedir.Elektrik enerji kalitesindeki bozulmalar ve kesintiler sırasında bilgisayar sistemlerinin ve diğer elektronik cihazların güvenli ve çalışır durumda kalmasını sağlamaktadır.Diğer yandan kesintisiz güç kaynakları, elektrik enerjisinin yetersiz gerilime indiği veya tamamen kesildiği durumlarda bir batarya görevi üstlenerek sistemi yedek güç olarak beslemeye devam etmektedir. Ayrıca, kesintisiz güç kaynakları düşük voltaj, yüksek voltaj ve dalgalı akım gibi durumlarda elektrik akımını düzenli hale getirmektedir.

Kesintisiz bir güç kaynakları, kritik olarak tanımlanan bilgisayar ve çeşitli ağ sistemlerine sahip veri merkezlerinde veya iş yerlerinde süreklilik ve koruma açısından hayati önem taşımaktadır.Kesintisiz güç kaynaklar ısahip oldukları kapasitelerine ve teknolojilerine bağlı olarak, jeneratörler etkinleştirilene veya ağ bileşenleri kontrollü bir şekilde kapatılana kadar belirli bir süre boyunca güç sağlamak üzere tasarlanmaktadır.Kesintisiz güç kaynakları bu sayede bilgisayarlar ve diğer aksesuarları gerçekleşmesi muhtemel olan hasarlardan veya veri kayıplarındankorumuş olmaktadır.Kesintisiz güç kaynakları,çeşitlerine ve kapasitelerine göre tek bir cihazı veya tüm veri merkezini etkili bir şekilde koruyabilmektedir.

Kesintisiz Güç Kaynağı Çeşitleri Nelerdir?

Kesintisiz güç kaynakları temel olarak üç ana tipte tasarlanmaktadır. Bunlar Çevrimiçi Kesintisiz Güç Kaynağı (Online UPS),Çevrimdışı Kesintisiz Güç Kaynağı (Offline UPS) ve Hat Etkileşimli Kesintisiz Güç Kaynağı (Line Interactive UPS) olarak adlandırılmaktadır.Hangi çeşit kesintisiz güç kaynağının tercih edileceği işletme ve tüketici ihtiyaçlarına göre değişebilmektedir. Çevrimiçi KGK cihazları, Çevrimdışı KGK ve Hat Etkileşimli KGK cihazlarına kıyasla daha gelişmiş ve daha pahalı bir seçenek olarak sunulmaktadır. Her bir kesintisiz güç kaynağıçeşidi, güç yetersiz olduğunda veya hiç olmadığında ağ cihazlarını belirli bir süre çalışır durumda tutmaya yaramaktadır.

1-Çevrimiçi KGK

Çevrimiçi kesintisiz güç kaynakları, elektrik kesintilerinin meydana geldiği esnada devreye girmekte ve herhangi bir bekleme süresi olmadan sistemi beslemeye başlamaktadırlar. Hiçbir koşulda kesintinin kabul edilmediği sistemlerde genel olarak Çevrimiçi KGK birimleri tercih edilmektedir.Diğer yandan, bu çeşit kesintisiz güç kaynakları regüle etme görevini diğer birimlere göre daha etkili bir biçimde yerine getirmektedir. Sorunsuz işletme özelliklerine sahip olduklarından maliyetleri daha yüksektir.

 • Çevrimiçi KGK cihazları büyük, pahalı ve profesyonel çözümlerdir.
 • 1 kVA ile 1000 kVA güçleri arasında üretilmektedir.
 • Çıkış gerilimi, giriş geriliminden bağımsızdır.
 • Gerilim ve frekans kararlılığı üst seviyededir.
 • Dinamik regülasyon kabiliyetine sahiptir.
 • Aşırı yüke ve kısa devreye karşı koruma sağlamaktadır.
 • Beslemedegüç kayıpları minimum seviyededir.
 • Statik By-pass özelliğine sahiptir.
 • Uzun ömürlü aküler ile desteklenmektedir.

2-Çevrimdışı KGK

Çevrimdışı kesintisiz güç kaynakları, çevrimiçi kesintisiz güç kaynaklarına göre daha az gelişmiş özelliklere sahiptir ve daha dezavantajlı bir kullanım deneyimi sunmaktadır. Çevrimdışı KGK cihazları elektrik kesintisinin gerçekleşmesinin ardından birkaç milisaniye geçtikten sonra devreye girecek şekilde tasarlanmıştır. Bu gecikme ağa bağlı cihazlarda az da olsa bir kararsızlık meydana gelmesine sebep olmaktadır. Diğer yandan, çevrimdışı kesintisiz güç kaynağı birimleri güç regülasyon desteği sunmamaktadır.

 • Çevrimdışı KGK cihazları basit, küçük, ucuz çözümlerdir.
 • Şebekede enerji var ve uygun şartlarda ise röle üzerinden giriş gerilimi direkt çıkışa aktarılmaktadır.
 • Regülasyon ve frekans düzenleme özellikleri yoktur.
 • 500 VA ile 2 kVA güçleri arasında üretilmektedir.
 • Elektrik enerjisinin kalitesi, besleme limitlerinin dışına çıktığında ya da kesildiğinde evirici devreye girerek akü biriminden enerji sağlamaktadır.

3-Hat Etkileşimli KGK

Hat Etkileşimli KGK cihazlarının çalışma prensibi ve işletme kabiliyetleri Çevrimiçi KGK ve Çevrimdışı KGK cihazlarının bir karması olarak karşımıza çıkmaktadır.Hat etkileşimli kesintisiz güç kaynakları regülasyon özelliği bakımından Çevrimiçi KGK cihazları kadar başarılı olmasına rağmen, milisaniyelik gecikmeler konusunda Çevrimdışı KGK cihazları ile benzer bir sisteme sahiptir. Bazı durumlarda seçilen kesintisiz güç kaynağının niteliğine göre, gecikme ve kesinti yaşanmaması da mümkün olabilmektedir.Hat Etkileşimli KGK cihazları sistemin tam yük ile aktarılmasını sağladığı için birkaç milisaniyelik gecikme olsa bile kesinti yaşanmamaktadır.

 • Hat etkileşimli kesintisiz güç kaynakları küçük güçler için, diğer iki teknolojinin avantajlarının birleştirildiği yeni, sağlam ve güvenilir teknoloji konumundadır.
 • Elektrik şebekesi belirli sınırlar içinde iken çevrimdışı şekilde çalışırken elektrik kesintisi ya da önemli dalgalanmalar meydana geldiğinde devreye girerek çevrimiçi kesintisiz güç kaynağı gibi çalışmaktadır.
 • Çevrimdışı KGK cihazların daha gelişmiş versiyonudur.
 • Çevrimdışı KGK cihazlarında giriş gerilimi basit bir regülatörden geçirilir ve step trafo ya da filtre devreleri kullanılmaktadır.
 • 500 VA ile3 kVA güçleri arasında üretilmektedir.
 • Bu çeşit kesintisiz güç kaynakları genel olarak beraberinde Güç Kontrol yazılımları ile sunulmaktadır. Bu sebeple kullanıcı deneyimi açısından daha verimli ve kullanılabilirdir.
 • Hat etkileşimli kesintisiz güç kaynaklarının maliyetleri diğerlerine oranla daha cazip olduğu için daha çok kişisel bilgisayar kullanıcıları tarafından tercih edilmektedir.

Kesintisiz Güç Kaynağı Ürünlerimiz & Visco

Kesintisiz Güç Kaynakları Ne Kadar Süre Dayanır?

Kesintisiz güç kaynakları mevcut şebeke elektriğinin kalitesini düzenlerken 220 VAC gerilimde elektrik enerjisinin Sinüs dalga formunda ve sürekli olarak aktarılmasını sağlamaktadır. Bunu yaparak kesintisiz bir çalışma ortamı sağlamakta ve çalışan cihazların kapanmasını engellemektedir. Bunun yanında koruma özelliği sayesinde bağlı bulunan tüm cihazları korumaktadır. Ancak, kesintisiz güç kaynaklarının bir kapasitesi vardır. Yalnızca batarya kapasitesinin izin verdiği ölçüde sistemi beslemeye devam etmektedir. Ayrıca, kesintisiz güç kaynaklarının dayanma süresi bağlı bulunan cihazların yüklerine de bağlıdır.

Kesintisiz güç kaynakları, yedek gücü akü ünitelerinden sağlamaktadır. Bu akü ünitelerinin kapasiteleri gereği yalnızca sınırlı bir çalışma süresi mümkündür. Kesintisiz güç kaynakları genellikle 5 ila 20 dakika arasında dayanmaktadır.Çoğu zaman bu süre veri kaybını önlemek için sistemin düzenli bir şekilde kapatılmasına izin vermek veya yardımcı bir güç kaynağının başlatılmasına izin vermek için yeterli olmaktadır. Daha uzun süreler için koruma sağlamak için güç kapasitesini genişletmek mümkündür. Bunun için normalden daha büyük akü kapasiteleri kullanılarak veya daha uzun süreler boyunca güç sağlayabilecek diğer stratejiler benimsenmektedir.  Ancak bu durumda kesintisiz güç kaynağının maliyeti de artmaktadır.

Kesintisiz Güç Kaynakları Nerelerde Kullanılır?

Kesintisiz güç kaynakları, kısa bir güç kesintisinde dahi elektrik enerjisinin sürekliliğini sağlamak için kritik bilgisayar merkezleri, veri merkezleri ve benzerleri gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Kesintisiz güç kaynakları, özellikle gücün korunmasının çok önemli olduğu uygulamalarda tercih edilmektedir. Tipik olarak KGK sistemleri, veri merkezleri, bilgisayar sistemleri ve gücün devamlılığının çok önemli olduğu bazı tıbbi uygulamalar için hayati önem taşımaktadır.

Günümüzde teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı birçok işletme için, çok kısa süreli de olsa elektrik kesintileri kötü sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir.Sistemde kesintisiz güç kaynakları kullanılmadığı durumlarda sunucular ve dosyalar erişilemez hale gelebilmekte ve yeniden başlatılması gerekebilmektedir. Diğer yandan daha kötü bir senaryo ise verilerin ani ve istemsiz bir kapanma nedeniyle bozulması olarak görülebilmektedir.

Nasıl Doğru Kesintisiz Güç Kaynağını Seçebilirim?

Türkiye’deki elektrik şebekesi şartları göz önüne alındığında seçilecek olan kesintisiz güç kaynağında giriş gerilim toleranslarının geniş olması ve mümkün olduğunca gerilim regülasyonu özelliğinin bulunması gerekmektedir. Sisteminiz için doğru olan kesintisiz güç kaynağını seçebilmeniz için göz önünde bulundurmanız gereken bazı kriterler aşağıda açıklanmıştır. Sayılan bu kriterlerin dışında kullanıcı tercihlerine bağlı olarak KGK cihazları farklı özellikler de sunmaktadır. Bu özelliklerin doğru bir şekilde irdelenebilmesi için ürünlere ait veri föylerinin dikkatli bir biçimde incelenmesi gerekmektedir.Kesintisiz güç kaynakları hakkında yeterli teknik bilgiye sahip olmayan kişilerin mutlaka yetkili bir uzmandan görüş almaları tavsiye edilmektedir.

1)Kesintisiz Güç Kaynağı Çeşidi

Uygulama alanı ve beklenen sorunlar için doğru olan kesintisiz güç kaynağı çeşidini seçmek önemlidir. Farklı kesintisiz güç kaynağı çeşitleri, farklı koruma seviyeleri sağlamaktadır. Tam olarak hangi koruma seviyesine ihtiyaç duyulduğu analiz edilmeye değerdir.Kesintisiz güç kaynakları Çevrimiçi Kesintisiz Güç Kaynağı (Online UPS),Çevrimdışı Kesintisiz Güç Kaynağı (Offline UPS) ve Hat Etkileşimli Kesintisiz Güç Kaynağı (Line Interactive UPS)olmak üzere 3 farklı türde kullanıcıların ihtiyaçlarına hizmet vermektedir.

2) Kesintisiz Güç Kaynağının Kapasitesi

Bir elektrik kesintisi olması durumunda korunması ve çalıştırılması gereken elektronik cihazları beslemek için gereken gücü sağlayacak kapasitede bir KGK sistemi seçmek önerilmektedir. Bağlı bulunan tüm cihazların güç tüketimlerinin doğru olarak hesaplanması gerekmektedir. Örnek olarak, bir kişisel bilgisayar yaklaşık olarak 120 Watt, bir LCD monitör yaklaşık olarak 50 Watt, bir harici sürücü yaklaşık olarak 20 Watt ve bir kablosuz yönlendirici yaklaşık olarak 10 Watt güç tüketmektedir. Ticari sistemler düşünüldüğünde, bir sunucu odasındaki depolama aygıtları 500 Watt kadar güç tüketebilirken bir sunucu ise yaklaşık 1kW güç tüketebilmektedir. Görüldüğü üzere uygulama alanına göre farklı kapasitelerin tercih edilmesi gerekmektedir. Tüm güç gereksinimlerini toplamak ve ardından üzerine bir de güvenli tarafta kalmak adına ek kapasite eklemek gerekmektedir. Bazen gerilim ile ilgili düzensizlikler olabileceği unutulmamalıdır. Bu durumda emniyette kalmak için mutlaka pay eklemelisiniz.

3) Gereken Çalışma Süresi

Güç kapasitesinin yanı sıra, KGK sisteminin şebeke gücünü ne kadar süreyle beslemesi gerektiğini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Çalışma süresi önemli bir konu olarak ele alınmalıdır.Bir bilgisayarı veya diğer bir cihazı düzenli bir şekilde kapatmak için şebekeyi yeterli bir süre kesintisiz tutmak gerekli olabilmektedir. Ya da bir jeneratörü devreye almak için ne kadar zaman gerektiği bilinmelidir.Bu kriterler dâhilinde gerekli zamana karar vermek gerekmektedir. Süre ne kadar uzun olursa, gücü sağlamak için gereken akü ünitesi o kadar büyük olacaktır. Dolayısıyla maliyetin artması da kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu yüzden optimum bir sistemi tasarlamak en doğru tercih olarak gösterilmektedir.

4) Fiziksel Hususlar

Kesintisiz güç kaynakları için fiziksel hususları da dikkate almak akıllıca olacaktır. Kesintisiz güç kaynağı sistemleri, tercihe göre uzun süreli güç sağlayabilmek adına büyük fiziksel boyutlara sahip olabilmekte ve özel bir kabin gerektirebilmektedir.

5) Çevresel Parametreler

Bir kesintisiz güç kaynağı satın alırken çevresel parametreler hakkında da düşünmek gerekmektedir. KGK cihazlarının uygun değerde çalışma koşullarını sağlamak için belirli bir sıcaklık aralığında tutulmaları da gerekebilmektedir.İhtiyaca göre tercih edilen kesintisiz güç kaynağı büyük boyutlara sahip ve soğutma için fanlara ihtiyaç duyuyorsa, bu fanların gürültüsü can sıkıcı olabileceğinden ofis ortamına yerleştirilmesi pek tercih edilmemektedir.Bu faktörlerin karar verme sürecine dâhil edilmesi gerekmektedir.

WhatsApp whatsapp
0506 871 7303 hemen ara!